Koniec płatników rachunków

Firma konsultingowa Accenture przeprowadziła badania preferencji i zachowań konsumentów na osiemnastu rynkach energii, różniących się od siebie poziomem liberalizacji. Respondenci określali np. wygodę zarządzania swoim zużyciem energii za pomocą telefonów komórkowych. W obecnej edycji badań Polska nie była jeszcze objęta programem badawczym, więc Accenture skorzystało z opinii ekspertów.
więcej