Pracownia komunikacji


Pigmalion Art to pracownia komunikacji biznesowej. Tutaj powstają strategie komunikowania ze społecznościami, na których zależy Twojej firmie oraz pomysły na wsparcie sprzedaży Twoich produktów. Najważniejsze dla nas jest DO KOGO i PO CO mamy mówić. Sposób, w jaki to mamy zrobić, jest pochodną tych elementów, zatem w swojej ofercie nie mówimy o marketingu 3.0, PR czy innych narzędziach. Słowo i obraz to nasze tworzywo, a przecież stolarz nie sprzedaje drzewa lub dłuta. Naszym produktem jest komunikacja na zewnątrz i do wewnątrz firmy. Jak na Pracownię przystało, nasze produkty opatrujemy hasłem „mind made”.


468 ad