Komunikacja wewnętrzna a kultura organizacyjna

  Z kulturą organizacyjną jest pewien kłopot. Otóż, zapewne wiesz jak ocenić wpływ kampanii reklamowej na wysokość zysków. Potrafisz również udowodnić opłacalność różnych rzeczowych inwestycji. Wiesz jak liczba sprzedawców przekłada się na wielkość przychodów itd. itp. A jak ocenisz wpływ nastrojów ludzkich na efektywność w pracy? Nie ma takiego wskaźnika, mimo,...
więcej